ข่าวภาพ/กิจกรรม
เลื่อนการอบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการนอกเวลา
ข่าววันที่ : 20 พ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ข่าววันที่ : 16 พ.ย. 2560
โดย :
กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด
ข่าววันที่ : 07 ก.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดปิดทำการ
ข่าววันที่ : 25 ส.ค. 2560
โดย : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางปิดทำการ
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
ข่าววันที่ : 03 ก.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งผลงานเข้าคลังข้อมูลดิจิทัล
ข่าววันที่ : 28 มิ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดทำการ
ข่าววันที่ : 17 มิ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล EBSCO
ข่าววันที่ : 18 พ.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดทำการ
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้งานฐานข้อูล Science Reference และ Entrepreneurial Studies Source
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิธีล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2560
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุญาตให้ใช้บอร์ด สำหรับติดประกาศ
ข่าววันที่ : 03 มี.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 02 มี.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง,สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
ข่าววันที่ : 17 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
บริการหอสุมดกลาง" กับ "ระเบียบและวิธีการคืน-ยืมทรัพยากรหัองสมุด (สำหรับนักศึกษาป.ตรี)
ข่าววันที่ : 16 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร
ข่าววันที่ : 16 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ปิดบริการ
ข่าววันที่ : 20 ม.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดหยุดให้บริการ 1 วัน
ข่าววันที่ : 16 ธ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.
ข่าววันที่ : 14 ธ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
MOOC คืออะไร?
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2559
โดย : http://www.learn.in.th/mooc-diffrence-e-learning/
แนะนำเว็บโหลด e-book พรี
ข่าววันที่ : 22 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แนะนำเว็บรวม code สี สำหรับนักออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2559
โดย : http://sanya-indy.com/color-collection/
หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข่าววันที่ : 16 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?
ข่าววันที่ : 15 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
Scimago Journal & Country Rank
ข่าววันที่ : 08 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar
ข่าววันที่ : 14 ต.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง