ข่าวภาพ/กิจกรรม
แนะนำเว็บโหลด e-book พรี
ข่าววันที่ : 22 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แนะนำเว็บรวม code สี สำหรับนักออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2559
โดย : http://sanya-indy.com/color-collection/
หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข่าววันที่ : 16 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?
ข่าววันที่ : 15 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
Scimago Journal & Country Rank
ข่าววันที่ : 08 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar
ข่าววันที่ : 14 ต.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข่าววันที่ : 28 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรม Library Tour
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo
ข่าววันที่ : 05 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
ข่าววันที่ : 07 มิ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ฐานข้อมูล eBooks
ข่าววันที่ : 17 พ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ฐานข้อมูลออนไลน์ iGLibrary
ข่าววันที่ : 29 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการ
ข่าววันที่ : 25 มี.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนอบรมโครงการ “สื่อใหม่ (New Media)” เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย และฝึกสร้างสื่อมัลติมีเดียด้ว โปรแกรม Prezi
ข่าววันที่ : 04 ก.พ. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2558
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 [4] 5 6