ข่าวภาพ/กิจกรรม
บริการสมาชิกช่วงวันหยุดปีใหม่ 5 วัน
ข่าววันที่ : 30 ธ.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
ประกาศปิดทำการ
ข่าววันที่ : 23 ธ.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ข่าววันที่ : 25 พ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า
ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)
ข่าววันที่ : 13 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
ข่าววันที่ : 08 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ข่าววันที่ : 06 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เปิดล่วงเวลา
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)
ข่าววันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon
ข่าววันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 4 5 [6]