ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4
กิจกรรม เปิดโลก COOKBOOK (การทำอาหารของชาติต่างๆ)

ข่าววันที่: 19 ส.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุดกลาง
กิจกรรมนำชมสำนักหอสมุดกลาง (Library Tour)

ข่าววันที่: 10 ส.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุดกลาง
โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากร

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุดกลาง
อนุรักษ์ข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุดด้วยซอฟต์แวร์ Omeka

ข่าววันที่: 24 ม.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุดกลาง
เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายอาเซียนผ่านเลนส์อินฟราเรด (PHOTO IN ASEAN PHOTO INFRARED)

ข่าววันที่: 21 พ.ย. 2556
โพสโดย:
อบรมการสืบค้นทรัพยากรจากฐานข้อมูลห้องสมุด

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุด
อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูล สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2558
โพสโดย: หอสมุดกลาง
อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2556
โพสโดย: หอสมุดกลาง
การอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1939)

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง
miniTCDC Showcase เพราะโอกาสไม่มีคำว่า "ไกลเกินเอื้อม" ถึงเวลาเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น

ข่าววันที่: 03 ธ.ค. 2555
โพสโดย: