คำคอน-คนคอน
ชื่อเรื่อง : คำคอน-คนคอน
ผู้แต่ง : จักรรัช ธีระกุล
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540
เลขเรียก : NST 495.9171112540
สถานที่จัดเก็บ:  สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : คำคอน-คนคอน เป็นหนังสือในโครงการนครศรีธรรมราชคดีศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การนำสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา