คนคอนแหลงใต้ถวายองค์ราชัน
ชื่อเรื่อง : คนคอนแหลงใต้ถวายองค์ราชัน
ผู้แต่ง : คณะผู้จัดทำ ปราณี สุพรรณพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2554
เลขเรียก : NST 495.917151 2554
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : ภาษาคือเครื่องมือของมนุษย์ต้องรักษาไว้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนไทย โดยตั้งเป้าหมายให้เขียนด้านมรดกไทยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นด้านการอนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้ (นครศรีธรรมราช) ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน เผยแพร่ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ประวัติความเป็นมาของภาษาถิ่น เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการพูดภาษาปักษ์ใต้ ศัพท์ภาษาถิ่นและคำแปล การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประจำถิ่น