การศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2553
เลขเรียก : NST 895.9183672553
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : การศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช มีสาระสำคัญตามลักษณะการวิจัยเอกสาร คือ ความสำคัญและที่มาของปัญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และวรรณกรรมเรื่องสุบินเก่า สาระสำคัญเหล่านี้ มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกลุ่มศาสตร์สาขาคติชนวิทยา และวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทวรรณกรรมลายลักษณ์