อุทยานแห่งชาติเขาหลวง : ตำนานบนเส้นทางสำรวจโลกธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง : ตำนานบนเส้นทางสำรวจโลกธรรมชาติ
ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561
เลขเรียก : NST 915.932742561
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หนึ่งในความใฝ่ฝันของนักเดินทาง นักนิยมธรรมชาติ ผู้รักการผจญภัย คือ การได้พิชิตยอดเขาหลวงซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ รู้จักอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สุดยอดแห่งอุทยาน เลือกเส้นทางท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยวปฏิทินธรรมชาติ คีรีวง วิถีชีวิตแห่งการพึ่งตนเอง สำรวจโลกธรรมชาติบนเส้นทางสู่ยอดเขาหลวง เลียบเส้นเขาสู่ยอดฝามี ป่าอ่าวกรุงชิงแอ่งแห่งความอุดมสมบูรณ์อลังการหนานฝนแสนห่า น้ำตกโดยรอบเขตอุทยานฯ ข้อมูลการเดินทางและข้อแนะนำ