ชีวิตในวังบางขุนพรหม
ชื่อเรื่อง : ชีวิตในวังบางขุนพรหม
ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
พิมพลักษณ์ : นนทบุรี : เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 14
เลขเรียก : 959.33442562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือชีวิตในวังบางขุนพรหม เล่มนี้ ผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ "วังบางขุนพรหม" ตั้งแต่แรกสร้างจนถึงจุดอวสานของทุกชีวิตที่ได้อาศัยอยู่ในวังแห่งนี้ นอกจากจะได้รู้เรื่องต่าง ๆ ของท่านเจ้าของวัง การใช้ชีวิตในวังของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวังแห่งนี้ ผู้เขียนยังได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องท่านเจ้าของวังบางขุนพรหมนี้ ให้ทั้งความบันเทิงและยังได้รู้แง่มุมเชิงลึกในประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งหาอ่านในหนังสือเล่มไหนไม่ได้อีกแล้ว