Why so democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร?
ชื่อเรื่อง : Why so democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร?
ผู้แต่ง : พริษฐ์ วัชรสินธุ.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก : 321.81732562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เปิดประเด็นช่วงชิงพื้นที่ทางสังคม รวบรวม อธิบาย ชวนถกเถียง กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราราวกับอากาศ แต่ปราศจากการมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่าง "การเมือง" และ "ประชาธิปไตย" ในประเด็นต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถ้าประชาธิปไตยทำประเทศพัง ทำไมเรายังควรเชื่อในประชาธิปไตย? ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เรามีสิทธิ์บ่นไหม? สังคมที่เหลื่อมล้ำสูง เป็นสังคมที่ยุติธรรมได้ไหม? ไดโนเสาร์ กับ เด็กเมื่อวานซืน ควรอยู่ร่วมกันอย่างไร? ในเล่มเต็มไปด้วยคำกระตุก ประโยคปลายเปิด ข้อมูลรอบด้าน ที่เหมาะกับทุกคน ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยเลยสักอย่าง หรืออาจจะคล้อยตามทุกประโยคตั้งแต่หน้าแรก ก็สุดแท้แต่ ขอเพียงแค่คุณอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง