เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร : สิ้นสุดตามพลลิงค์ ตั้งต้นชนชาวเสียม
ชื่อเรื่อง : เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร : สิ้นสุดตามพลลิงค์ ตั้งต้นชนชาวเสียม
ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์, 2555
เลขเรียก : 959.38317112555
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเมืองนครศรีธรรมราชมหานคร มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะวัฒนธรรมในภาคใต้ เหตุการณ์สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล