การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ = Wage & Salary administration in practice
ชื่อเรื่อง : การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ = Wage & Salary administration in practice
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561
เลขเรียก : 658.322172561
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือ "การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์" เล่มนี้ ได้บอกเล่าแนวทางการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ในการเป็น "Compensation Manager" ในหลายองค์กร โดยพูดถึงหลาย ๆ ประเด็นที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงาน อาทิ จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำและปรับอัตราเริ่มต้นตามวุฒิอย่างไร การกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานจบใหม่ หลักการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน เมื่อคนใหม่มีเงินเดือนไล่หลังหรือแซงหน้าคนเก่าควรจะปรับเงินเดือนคนเก่าอย่างไร วิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปี เป็นต้น ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง