คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเรื่อง : คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิทองเนื้อเก้า, 2563
เลขเรียก : 153.4242112563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป :

       หนังสือ "คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ การทำงานของผู้เขียนในฐานะวิศวกร นักการศึกษา ผู้เรียนรู้และคนที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนเมือง มุ่งมั่นผลักดันและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง จนหลายคนเรียกว่า "The Disruptor" เมืองไทย ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็เป็น Disruptor ได้ด้วยเช่นกัน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 Part

Part 1 The Urbanist ชีวิตคนเมือง
Part 2 The Thinker มุมมองความคิด
Part 3 Learner อนาคตการเรียนไทย เหมาะสำหรับคนที่จะก้าวมาเป็นผู้นำ และผู้ที่สนใจทั่วไป