การปกครองท้องถิ่น : มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย
ชื่อเรื่อง : การปกครองท้องถิ่น : มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย
ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563
เลขเรียก : 320.84682563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศษ การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น การปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร การปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย และภาพรวมของการศึกษาการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศและไทย หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นได้ทั้งตำราสำหรับอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป