เด็กชายชาวดง
ชื่อเรื่อง : เด็กชายชาวดง
ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2563
เลขเรียก : น ม2722563
สถานที่จัดเก็บ : นวนิยาย/ชั้น 1
สาระสังเขป : เด็กชายผู้เติบโตมาในหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของหุบเขาดงดอย มีชีวิตที่ปะปนกับความเชื่อเรื่องผีสางนางพราย แต่เรียบง่ายโดยอาศัยฤดูกาลนำพาข้าวปลาอาหารมาสู่ แลกกับความขยันหมั่นทำ ชีวิตชาวดงครั้งเก่าผูกพันกับวัฒนธรรมล้านนา ประหนึ่งเป็นพิธีกรรมตกทอดต้องปฏิบัติตาม ให้ความสำคัญกับบาปบุญมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง...