ประวัติศาสตร์จีน
ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์จีน
ผู้แต่ง : คาร์ริงตัน กู๊ดริช, เขียน ; ส. ศิวรักษ์, แปล.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2562
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 9
เลขเรียก : 9514142562
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : มีสถานบันการศึกษาอยู่หลายแห่งในประเทศตะวันตกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของทั้งสองชาตินี้อย่างจริงจัง ให้ชื่อวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียว่า "ภารตวิทยา" (Indology) และให้ชื่อวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนว่า "จีนวิทยา" (Sinology) ก็และวัฒนธรรมทั้งสองนี้ ย่อมประกอบเป็นพื้นฐานจิตใจของชนชาติต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ว่ามีมาแต่ดั้งเดิมเป็นอย่างไร แล้วคลี่คลายเป็นวิวัฒนาการต่อมาอย่างไรจึงจะเห็นความจริงเรื่องจิตใจของชนชาติเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อยดีกว่าเห็นแต่ผิวเผิน แล้วก็คิดเดาเอาตามอารมณ์ที่นึกเห็นซึ่งอาจเข้าใจผิดกันได้ง่าย ๆ ระหว่างเขากับเราซึ่งกำลังคบหากันอยู่อย่างใกล้ชิดสืบมาแต่โบราณ...