เปิดหน้าประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ
ชื่อเรื่อง : เปิดหน้าประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ
ผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2563
เลขเรียก : 9515732563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือ เปิดหน้าประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ เล่มนี้ได้นำเสนอประวัติศาสตร์จีนโบราณแต่ละยุคสมัยหลายช่วงเหตุการณ์ บรรพชนโบราณ ความเชื่อเรื่องการสร้างโลก สวรรค์ เทวดา ก่อนมีการสร้างอาณาจักรจีน สถาปนาราชวงศ์ มีองค์จักรพรรดิผลัดเปลี่ยนขึ้นปกครองประเทศ จากอดีตจนถึงช่วงเหตุการณ์ที่มีการปฏิวัติ ปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง สู่ระบอบสาธารณรัฐในยุคปัจจุบัน