ประวัติศาสตร์จีน
ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์จีน = History of China
ผู้แต่ง : รงรอง วงศ์โอบอ้อม.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2562
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 3
เลขเรียก : 9511272562
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะเน้นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อารยธรรมและราชวงศ์จีน ที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจในประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุด และยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นที่สุดประเทศหนึ่งอีกด้วย โดยแตกต่างไปจากอารยธรรมร่วมสมัยแห่งอื่นๆ เช่น อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์จีนและเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นคู่มือท่องเที่ยว เวลาได้ไปสถานที่แห่งนั้นจริงๆ จะทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความสำคัญอันจะทำเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน