ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต
ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต = The Diversity of Life
ผู้แต่ง : Edward O. Wilson ; ยศ สันตสมบัติ และ อรวรรณ นาวายุทธ, แปล.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563
เลขเรียก : 578.73782563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : ปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรากเหง้าของมันคือการทำลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แต่แม้เราจะไม่อาจกอบกู้สิ่งที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาได้ แต่เราสามารถชะลออัตราการสูญเสียให้อยู่ในระดับน้อยมากจนแทบสังเกตไม่เห็น ถ้าสิ่งที่เหลืออยู่คือโลกที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่า โลกที่มนุษยชาติรับสืบทอดมาอย่างน้อยเราต้องทำให้เกิดดุลยภาพของการกำเนิดและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์อีกครั้ง ข้อดีประการหนึ่งคือ ความพยายามที่จะแก้วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพได้มอบประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยได้รับมาก่อน เพราะการรักษาสายพันธุ์ต่างๆ ไว้คือการเข้าไปศึกษาสายพันธุ์เหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และการเรียนรู้ให้ความเข้าใจสายพันธุ์ต่างๆ คือการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของพวกมันในวิถีใหม่