เหลียวหลังแลหน้า การสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง : เหลียวหลังแลหน้า การสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง: อรุณี วิริยะจิตรา.

สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2555

เลขเรียก: 428 อ419ห 2555

สถานที่จัดเก็บ: Language Center Library อาคาร 19/ชั้น 4