ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง: บูฆอรี ยีหมะ

สำนักพิมพ์: สงขลา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559

เลขเรียก: 320 บ411ค 2559

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2