ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง: ภรณี อุทโยภาศ

สำนักพิมพ์: สงขลา : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

เลขเรียก: 570 ภ174ช 2559

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3