รำหน้าพาทย์ชั้นสูง

ชื่อเรื่อง : รำหน้าพาทย์ชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง: ชมนาด กิจขันธ์

สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาเพรส จำกัด, 2555

เลขเรียก: 780.26 ช165ร 2555       

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3