จริยธรรมธุรกิจ / เสนาะ ติเยาว์.

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมธุรกิจ / เสนาะ ติเยาว์.

ชื่อผู้แต่ง : เสนาะ ติเยาว์

ชื่อชุด :   -

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558    

เลขเรียก : 174.4 น547จ 2558

สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2