ใบตาล : สานของเล่น / ณัฐพร ออไอศูรย์.

ชื่อเรื่อง : ใบตาล : สานของเล่น / ณัฐพร ออไอศูรย์.

ชื่อผู้แต่ง: ณัฐพร ออไอศูรย์

สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554

เลขเรียก: 745.592 ณ113บ 2560                

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3