ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

ชื่อเรื่อง : ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

ชื่อผู้แต่ง: ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

เลขเรียก: 346.015 พ918ย 2558

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4