กระบวนการสันติภาพในรวันดา = RWANDA / ชลัน ประเทืองรัตนา

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสันติภาพในรวันดา = RWANDA / ชลัน ประเทืองรัตนา

ชื่อผู้แต่ง: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 255

สำนักพิมพ์: Milwaukee : Hal leonard corporation, [2009]

เลขเรียก: 320.967571 ช1711ก 2559

สถานที่จัดเก็บ:      หมวด 000-499/ชั้น 2