การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช

ชื่อเรื่อง : การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช

ชื่อผู้แต่ง: มาโนช นามเดช

สำนักพิมพ์: 352.14 ม218ก 2559

เลขเรียก: 320.967571 ช1711ก 2559

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2