ข่าว/ประชาสัมพันธ์
การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”
วันที่ : 25 ต.ค. 2565
โดย : หอสมุดกลาง
ขั้นตอนการดูสารบัญจากเว็บ OPAC เวอร์ชั่น ultimate
วันที่ : 06 ก.ค. 2565
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อบรมการใช้งานโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimat
วันที่ : 22 มิ.ย. 2565
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
แนะนำขั้นตอนการดูสารบัญหนังสือจากเว็บ OPAC
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
โดย : หอสมุดกลาง
นิตยสารออนไลน์แนะนำใน Flipster
วันที่ : 06 พ.ค. 2565
โดย :
เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์
วันที่ : 04 ส.ค. 2564
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายของสำนักพิมพ์ Clarivate
วันที่ : 21 มิ.ย. 2564
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล “ProQuest One Business”
วันที่ : 10 มิ.ย. 2564
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง
วันที่ : 26 เม.ย. 2564
โดย :
งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
วันที่ : 08 ม.ค. 2564
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการล่วงเวลา
วันที่ : 31 ต.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การ set proxy สำหรับการใช้งานเครืองข่ายจากภายนอกมหาลัย
วันที่ : 20 เม.ย. 2565
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล GALE eBook
วันที่ : 27 ส.ค. 2563
โดย :
บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ : 25 ก.ค. 2565
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางปิดให้บริการ
วันที่ : 18 มี.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม
วันที่ : 07 ก.พ. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
วันที่ : 10 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
วันที่ : 07 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการ
วันที่ : 02 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง

[1] 2 3 4 5 6 7