ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิทที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
วันที่ : 24 ธ.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
วันที่ : 24 ธ.ค. 2562
โดย :
ขอเชิญเลือกอีบุ๊ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 29 ส.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ปรับเปลี่ยนการให้บริการ
วันที่ : 02 ก.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมแนะนำหนังสือใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ : 05 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วันที่ : 05 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 26 พ.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรม : การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี
วันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย : สวทช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharingผ่าน EBSCO Discovery service”
วันที่ : 14 มี.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile
วันที่ : 09 ก.พ. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ
วันที่ : 05 ก.พ. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญเข้าร่วมอบรมสื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
อัตรายืมหนังสือและเกินกำหนดส่ง
วันที่ : 18 ม.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
งดให้บริการล่วงเวลา ช่วงปิดเทอม
วันที่ : 23 ธ.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
ปิดให้บริการ
วันที่ : 16 ธ.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
งดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
วันที่ : 05 ธ.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
บริการปริ้นงานของ Double A Fast Print
วันที่ : 26 พ.ย. 2561
โดย : หอสมุดกลาง

1 [2] 3 4 5 6 7