ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
วันที่ : 03 ก.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งผลงานเข้าคลังข้อมูลดิจิทัล
วันที่ : 28 มิ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดทำการ
วันที่ : 17 มิ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล EBSCO
วันที่ : 18 พ.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดทำการ
วันที่ : 04 เม.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้งานฐานข้อูล Science Reference และ Entrepreneurial Studies Source
วันที่ : 14 มี.ค. 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิธีล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย
วันที่ : 09 มี.ค. 2560
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุญาตให้ใช้บอร์ด สำหรับติดประกาศ
วันที่ : 03 มี.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
วันที่ : 02 มี.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
วันที่ : 20 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง,สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
วันที่ : 17 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
บริการหอสุมดกลาง" กับ "ระเบียบและวิธีการคืน-ยืมทรัพยากรหัองสมุด (สำหรับนักศึกษาป.ตรี)
วันที่ : 16 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร
วันที่ : 16 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ปิดบริการ
วันที่ : 20 ม.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดหยุดให้บริการ 1 วัน
วันที่ : 16 ธ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.
วันที่ : 14 ธ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
MOOC คืออะไร?
วันที่ : 29 พ.ย. 2559
โดย : http://www.learn.in.th/mooc-diffrence-e-learning/
แนะนำเว็บโหลด e-book พรี
วันที่ : 22 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แนะนำเว็บรวม code สี สำหรับนักออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
วันที่ : 21 พ.ย. 2559
โดย : http://sanya-indy.com/color-collection/
หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วันที่ : 16 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 [4] 5 6 7