ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กันยายน
วันที่ : 16 ก.ย. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
การ set proxy ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกหน่วยงาน
วันที่ : 29 ส.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แจ้งเปลี่ยน URL ของการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด และ ยืมต่อออนไลน์
วันที่ : 05 ส.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ประกาศ หอสมุดกลาง หยุดให้บริการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ : 03 ส.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม อ้างอิง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
วันที่ : 14 ส.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญร่วมกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3 “จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”
วันที่ : 05 ส.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง,สถาพรบุ๊คส์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนำชมสำนักหอสมุดกลาง(Library Tour)
วันที่ : 28 ก.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
วันที่ : 20 ก.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ยืมต่อออนไลน์
วันที่ : 03 ส.ค. 2564
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi
วันที่ : 23 มี.ค. 2558
โดย : ฐานข้อมูล binumi
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Acadmic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library
วันที่ : 23 มี.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดขยายเวลาเปิดทำการ
วันที่ : 17 มี.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ย้ายห้องอบรมหลักสูตร TOFEL
วันที่ : 19 ก.พ. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
คู่มือแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ : 11 ก.พ. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ
วันที่ : 25 ก.พ. 2559
โดย : หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect
วันที่ : 16 ม.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก
วันที่ : 12 ม.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
บริการสมาชิกช่วงวันหยุดปีใหม่ 5 วัน
วันที่ : 30 ธ.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
ประกาศปิดทำการ
วันที่ : 23 ธ.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ : 25 พ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 4 5 [6] 7