ข่าวภาพ/กิจกรรม
นิทรรศการ กวีนิพนธ์ "ม้าก้านกล้วย"
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการทำหนังสือสำหรับเด็ก"
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
โครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ New Media การประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ”
ข่าววันที่ : 16 ก.พ. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
เอกสารประกอบการอบรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าววันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง

[1]