คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon

วันที่: 04 มิถุนายน 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon

       Summon เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆในห้องสมุดด้วยการสบค้นเพียงครั้งเดียว ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส เช่น ProQuest, SpringerLink, IEL, ACM Digital Library, ACS, Web of Science, ScienceDirect, EBSCO Host, PubMed, ERIC, HighWire Press เป็นต้น

ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งาน Summon

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 3768