กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”

วันที่: 21 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”

       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดการจัดกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน” โดยเจ้าของนามปากกา ผักบุ้ง และทิพย์ทิวา ณ หอสมุดกลาง ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รูปกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”


คำสำคัญ: นักเขียน
เข้าอ่านทั้งหมด: 4024