ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

       

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลาง ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

       สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 08-6684-5049

คำสำคัญ: วิจัยอย่างง่าย
เข้าอ่านทั้งหมด: 4153