ประกาศปิดทำการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดทำการ

วันที่: 23 ธันวาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศปิดทำการ

       เนื่องด้วยวันที่ 25 ธันวาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคลากรทุกระดับตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บนฐานะสมรรถนะ : กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงของดการให้บริการในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

       ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ: งดบริการชั่วคราว
เข้าอ่านทั้งหมด: 4146