ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก

วันที่: 12 มกราคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก

       วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ นิทานแสนสนุก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

โทร 0-7580-9833 โทรสาร 0-7537-7444 

คุณศิวาพร จันหุนี โทร 08-7891-5900

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาตอบกลับภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำสำคัญ: สื่อการเล่านิทานสำหรับเด็ก
เข้าอ่านทั้งหมด: 4169