เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect

วันที่: 16 มกราคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด : 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - ปัจจุบัน

URL : 

http://www.sciencedirect.com/

ช่วงเวลาให้บริการ : 

1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4553