เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Acadmic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Acadmic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

วันที่: 23 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Acadmic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูล Acadmic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library โดยมีรายละเอียดดัง

ฐานข้อมูล Acadmic OneFile

รายละเอียด  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ
 URL http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
 ช่วงเวลา 16 มีนาคม 2558- 15 มิถุนายน 2558

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

รายละเอียด  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่องทาง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน
 URL http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
 ช่วงเวลา 16 มีนาคม 2558- 15 มิถุนายน 2558

       ทั้งนี้หากพบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ noc-thailis@uni.net.th หรือติดต่อสำนักพิมพ์ ฯ โดยตรงได้ที่ คุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ โทรศัพท์ 02-655-0614-6 ต่อ 15 , 089-044-5565 หรือ e-mail : tharathorn@kinokuniya.co.jp

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4502