เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi

วันที่: 23 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi โดยมีรายละเอียดดัง

ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi

รายละเอียด  เป็นฐานข้อมูลที่มึมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
 URL https://api.binumi.com/api/org_explore
 ช่วงเวลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558

       ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวิลาวรรณ ทันเต โทรศัพท์ 02-769-3888 โทรสาร 02-379-5182 หรือ E-mail: helpdesk@book.co.th

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าอ่านทั้งหมด: 4546