ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น

วันที่: 20 กรกฏาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
 ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น

ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น  

จากเดิมให้บริการที่ชั้น 4  ย้ายมาให้บริการ ที่ชั้น 1 (ห้อง common room) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาให้ทราบ

คำสำคัญ: ย้ายห้องบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
เข้าอ่านทั้งหมด: 4359