เชิญร่วมกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3 “จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3 “จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”

วันที่: 05 สิงหาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญร่วมกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3 “จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3

“จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”   โดยเจ้าของนามปากกา "เก้าแต้ม"และ "กัลฐิดา"

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ หอสมุดกลาง ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


หมายเหตุ

 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดกลาง ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

 


คำสำคัญ: กิจกรรมพบนักเขียนครั้งที่3,เก้าแต้ม,กัลฐิดา
เข้าอ่านทั้งหมด: 4471