เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม อ้างอิง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม อ้างอิง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”

วันที่: 14 สิงหาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม อ้างอิง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

 โดยวิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (1939) 


โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมดังนี้

proquest

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

 

ScienceDirect

ฐานข้อมูล Science Direct 

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน 

 

EndNote Web

 โปรแกรม EndNote Web      

โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม การทำรายการทางบรรณานุกรมในปัจจุบัน นักวิจัยสามารถใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม เป็นเครื่องมือในการบันทึก จัดเก็บ สืบค้นรายการที่นำมาใช้อ้างอิง และเลือกรูปแบบการลงรายการอ้างอิงได้มากมาย โดยไม่ต้องกังวลกับความไม่ถูกต้องในการลงรายการ

 

การรับสมัคร

-  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1,เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 5 อาคารหอสมุดกลาง

หรือ

-  กรอกใบสมัครออนไลน์ ปิดรับสมัคร!!!

 หมายเหตุ

* เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

*  หมดเขตภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

*  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางจิราพร อนุรักษ์  โทรศัพท์ 081-078-8733 ในวันและเวลาราชการ

*  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

***(รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน และ มีของรางวัลแจกในการอบรม)


คำสำคัญ: สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์,ProQuest,Science Direct,EndNote Web
เข้าอ่านทั้งหมด: 4192