การ set proxy ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

การ set proxy ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกหน่วยงาน

วันที่: 29 สิงหาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
การ set proxy ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกหน่วยงาน

อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ โดยการตั้งค่า proxy เพื่อใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ดาวโหลดวิธีการใช้งาน

คำสำคัญ: ตั้งค่าการใช้งาน
เข้าอ่านทั้งหมด: 4122