เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย”
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย”

วันที่: 23 ธันวาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย”

 


    เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นักศึกษาทราบแหล่งสารสนเทศออนไลน์ด้านงานวิจัยในประเทศไทย เทคนิควิธีการในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัย โดยการอบรมจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 ในวันจันทร์-ศุกร์    (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น  5  หอสมุดกลาง  จำกัดจำนวน  ไม่เกิน 25 คนต่อรอบ


 สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น  5  หอสมุดกลาง หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.arc.nstru.ac.th  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8749433 ภายใน (IP Phone) : 4221 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดการรับสมัคร

ตรวจสอบตารางการอบรม

 การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ ที่นี่

หรือ

- Download ใบสมัคร เพื่อสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ชั้น 5 หอสมุดกลาง 

 

 หมายเหตุ : * เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

                       * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำสำคัญ: การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
เข้าอ่านทั้งหมด: 4490