ประกาศหอสมุดกลาง " ขยายเวลาการให้บริการไปจนถึง 20.30 น."
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหอสมุดกลาง " ขยายเวลาการให้บริการไปจนถึง 20.30 น."

วันที่: 30 ตุลาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศหอสมุดกลาง

*****************************************


หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

" ขยายเวลาการให้บริการไปจนถึง 20.30 น. "

 ในวันจันทร์ - ศุกร์  

ตั้งแต่วันที่ 2 - 18 พฤศจิกายน 2558

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


คำสำคัญ: ขยายเวลาให้บริการห้องสมุด
เข้าอ่านทั้งหมด: 4204