เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

"หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ"

 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลาง ชั้น 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

 

 

คำสำคัญ: อบรมเชิงปฏิบัติการ,การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา,หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4103