เชิญชวนอบรมโครงการ “สื่อใหม่ (New Media)” เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย และฝึกสร้างสื่อมัลติมีเดียด้ว โปรแกรม Prezi
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนอบรมโครงการ “สื่อใหม่ (New Media)” เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย และฝึกสร้างสื่อมัลติมีเดียด้ว โปรแกรม Prezi

วันที่: 04 กุมภาพันธ์ 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญชวนอบรมโครงการ “สื่อใหม่ (New Media)” เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย และฝึกสร้างสื่อมัลติมีเดียด้ว โปรแกรม Prezi

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีโครงการอบรมหัวข้อ สื่อใหม่ (New Media)”  

เพื่อให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย   และฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อด้วยมัลติมีเดียด้วย โปรแกรม  Prezi 

 

คำสำคัญ: สื่อใหม่,new media
เข้าอ่านทั้งหมด: 4039