อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล

วันที่: 07 มิถุนายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล

       ด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล วิทยากรโดย ดร. นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บรรณารัษ์และบคคลที่สนใจได้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำห้องสมุดดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล

       สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สมัครได้ที่หอสมุดกลาง คุณดวงธิดา รักษาแแก้ว E-mail : duangtida_rk@hotmil.com, duangtida91@gmail.com 

คำสำคัญ: อบรมเชิงปฏิบัติการ, การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล, การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4171